سنسور چیست؟

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 07 مهر 1397

سنسور المان حس کننده اي است که کمیتهاي فیزیکی مانند فشار ، حرارت ، رطوبت و ... را به کمیتهاي فیزیکی پیوسته (آنالوگ) و یا غیر پیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند.این...

مزایاي سنسورهاي بدون تماس

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 07 مهر 1397

سرعت سویچینگ زیادسنسوها در مقایسه با کلیدهاي مکانیکی از سرعت سویچینگ بالایی برخوردارند، بطوري که برخی از سنسورهاي تبریزپژوه (سنسور القایی سرعت ) با...

مفهوم سنسورهای القایی

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 09 اردیبهشت 1398

دانلود PDF

مفهوم سنسورهای خازنی

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم سنسورهای نوری

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم سنسورهای مغناطیسی

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم سنسورهای نخ

دسته بندی: دسته بندی نشده تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم سنسورهای کد رنگ

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم سنسورهای کنترل سطح

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم شفت انکودر

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم اسپید مانیتور

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

مفهوم منابع تغذیه

دسته بندی: آموزشی تاریخ: 12 آبان 1397

دانلود PDF

نمونه فیلم 1

دسته بندی: کاربرد سنسورها تاریخ: 12 آبان 1397

نمونه 1

دسته بندی: کاربرد سنسورها تاریخ: 12 آبان 1397

نمونه 2

دسته بندی: کاربرد سنسورها تاریخ: 12 آبان 1397

نمونه 3

دسته بندی: کاربرد سنسورها تاریخ: 12 آبان 1397